Nghị định 16/2016/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 16/2016/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 16/03/2016
Trích yếu về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 02/05/2016
Công báo 259 + 260
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật tổ chức Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 76/2015/QH13
 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

Luật ngân sách nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 83/2015/QH13
 • Ngày ban hành: 25/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

Luật đấu thầu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 43/2013/QH13
 • Ngày ban hành: 26/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2014

Luật đầu tư công

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 49/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 18/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015

Luật xây dựng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 50/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 18/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015

Luật đầu tư

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 67/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 26/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2015
Văn bản dẫn chiếu

về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 22/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 03/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 03/06/2016

về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 60/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 08/07/2016
 • Ngày có hiệu lực:
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 52/2017/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 28/04/2017
 • Ngày có hiệu lực: 15/06/2017
Văn bản hướng dẫn

hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 12/2016/TT-BKHĐT
 • Ngày ban hành: 08/08/2016
 • Ngày có hiệu lực: 22/09/2016