Thông tư 16/2015/TT-BCT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 16/2015/TT-BCT
Cơ quan ban hành BỘ CÔNG THƯƠNG
Ngày ban hành 22/06/2015
Trích yếu ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Dây nổ chịu nước.
Người ký HOÀNG QUỐC VƯỢNG
Ngày hiệu lực 22/12/2015
Công báo 831 + 832
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 95/2012/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 12/11/2012
  • Ngày có hiệu lực: 26/12/2012