Nghị định 16/2013/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 16/2013/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 06/02/2013
Trích yếu về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 01/07/2013
Công báo 111 + 112
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

quy định về việc xây dựng, ban hành, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 27/2013/TT-BTTTT
 • Ngày ban hành: 31/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2013

quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 14/2014/TT-BTP
 • Ngày ban hành: 15/05/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2014

cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 52/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 28/05/2015
 • Ngày có hiệu lực: 20/07/2015

hướng dẫn công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 169/2014/TT-BQP
 • Ngày ban hành: 11/12/2014
 • Ngày có hiệu lực: 26/01/2015
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 34/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/05/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016