Thông tư 16/2010/TT-NHNN

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 16/2010/TT-NHNN
Cơ quan ban hành NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Ngày ban hành 25/06/2010
Trích yếu hướng dẫn thi hành Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng.
Người ký NGUYỄN ĐỒNG TIẾN
Ngày hiệu lực 09/08/2010
Công báo 390 + 391
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 39/VBHN-NH
  • Ngày ban hành: 12/07/2016
  • Ngày có hiệu lực:
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2010/TT-NHNN ngày 25/6/2010 về hướng dẫn thi hành Nghị định số 10/2010/ NĐ-CP ngày 12/02/2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 27/2014/TT-NHNN
  • Ngày ban hành: 18/09/2014
  • Ngày có hiệu lực: 01/11/2014

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2010/TT-NHNN ngày 25 tháng 6 năm 2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thi hành Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 23/2016/TT-NHNN
  • Ngày ban hành: 30/06/2016
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016