Thông tư 16/2010/TT-BXD

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 16/2010/TT-BXD
Cơ quan ban hành BỘ XÂY DỰNG
Ngày ban hành 01/09/2010
Trích yếu quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/ NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.
Người ký NGUYỄN TRẦN NAM
Ngày hiệu lực 16/10/2010
Công báo 587 + 588
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 10/2013/TT-BXD
 • Ngày ban hành: 25/07/2013
 • Ngày có hiệu lực: 09/09/2013

sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 2 Điều 17 của Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 05/2014/TT-BXD
 • Ngày ban hành: 09/05/2014
 • Ngày có hiệu lực: 25/06/2014

hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài sản bảo đảm.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN
 • Ngày ban hành: 06/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 22/07/2014
Văn bản dẫn chiếu

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 71/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/06/2010
 • Ngày có hiệu lực: 08/08/2010
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 19/2016/TT-BXD
 • Ngày ban hành: 30/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 15/08/2016
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 14/2013/TT-BXD
 • Ngày ban hành: 19/09/2013
 • Ngày có hiệu lực: 05/11/2013
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung

sửa đổi, bổ sung Điều 21 của Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 03/2014/TT-BXD
 • Ngày ban hành: 20/02/2014
 • Ngày có hiệu lực: 08/04/2014