Thông tư 16/2010/TT-BTTTT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 16/2010/TT-BTTTT
Cơ quan ban hành BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Ngày ban hành 19/07/2010
Trích yếu quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo chí in, xuất bản số phụ, xuất bản phụ trương, xuất bản đặc sản.
Người ký ĐỖ QUÝ DOÃN
Ngày hiệu lực 01/10/2010
Công báo 445 + 446
Văn bản liên quan
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, mở chuyên trang của báo điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 48/2016/TT-BTTTT
  • Ngày ban hành: 26/12/2016
  • Ngày có hiệu lực: 15/02/2017