Thông tư 16/2010/TT-BTP

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 16/2010/TT-BTP
Cơ quan ban hành BỘ TƯ PHÁP
Ngày ban hành 08/10/2010
Trích yếu hướng dẫn việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài.
Người ký ĐINH TRUNG TỤNG
Ngày hiệu lực 01/12/2010
Công báo 601+ 602
Văn bản liên quan
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 02a/2015/TT-BTP
  • Ngày ban hành: 23/02/2015
  • Ngày có hiệu lực: 10/04/2015