Thông tư 16/2010/TT-BKHCN

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 16/2010/TT-BKHCN
Cơ quan ban hành BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Ngày ban hành 21/09/2010
Trích yếu về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2009/TT-BKHCN ban hành và thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử.
Người ký NGUYỄN QUÂN
Ngày hiệu lực 05/11/2010
Công báo 589 + 590
Văn bản liên quan