Thông tư 16/2010/TT-BGTVT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 16/2010/TT-BGTVT
Cơ quan ban hành BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Ngày ban hành 30/06/2010
Trích yếu quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.
Người ký HỒ NGHĨA DŨNG
Ngày hiệu lực 14/08/2010
Công báo 441 + 442
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

quy định về việc bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu hàng không tại Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 38/2014/TT-BGTVT
 • Ngày ban hành: 05/09/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/11/2014
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 17/2016/TT-BGTVT
 • Ngày ban hành: 30/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 15/12/2016
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng không dân dụng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 53/2012/TT-BGTVT
 • Ngày ban hành: 25/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2013
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2010/TT-BGTVT ngay 30 tháng 6 năm 2010 quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 19/2011/TT-BGTVT
 • Ngày ban hành: 31/03/2011
 • Ngày có hiệu lực: 15/05/2011