Thông tư 16/2010/TT-BGDĐT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 16/2010/TT-BGDĐT
Cơ quan ban hành BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Ngày ban hành 28/06/2010
Trích yếu ban hành Quy định về Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp.
Người ký PHẠM VŨ LUẬN
Ngày hiệu lực 12/08/2010
Công báo 396 + 397
Văn bản liên quan