Thông tư 159/2013/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 159/2013/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 14/11/2013
Trích yếu hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ hoàn vốn đầu tư xây dựng đường bộ.
Người ký VŨ THỊ MAI
Ngày hiệu lực 01/01/2014
Công báo 905 + 906
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 21/2012/QH13
 • Ngày ban hành: 20/11/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2013
Văn bản dẫn chiếu

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ 02 trạm thu phí Ninh An và Bàn Thạch, quốc lộ 1.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 197/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 19/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 05/02/2014

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Sông Phan, tỉnh Bình Thuận.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 201/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 22/12/2014
 • Ngày có hiệu lực: 05/02/2015

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Rạch Miều, quốc lọ 60.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 16/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 08/02/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2014

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Bến Thủy và trạm thu phí cầu Bến Thủy II, Quốc lộ 1.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 51/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 24/04/2014
 • Ngày có hiệu lực: 08/06/2014

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Hoàng Mai, Quốc lộ 1, tỉnh Nghệ An.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 33/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 18/03/2015
 • Ngày có hiệu lực: 03/05/2015

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Đồng Nai, Quốc lộ 1.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 62/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 16/05/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2014

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Quốc lộ 1A, đoạn từ thành phố Đông Hà đến thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 63/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 16/05/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2014

hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 197/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/11/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 28/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 28/02/2011
 • Ngày có hiệu lực: 28/02/2011

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 100/2008/ NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 106/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 28/10/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011

hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 64/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/05/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2013

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ, thành phố Hà Nội.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 45/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 07/04/2015
 • Ngày có hiệu lực: 23/05/2015

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ các trạm thu phí đường Quốc lộ 51.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 87/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 04/07/2014
 • Ngày có hiệu lực: 20/08/2014

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km2016+400, đường Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 135/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 12/09/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/11/2014

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tân Đệ, tỉnh Thái Bình.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 172/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 14/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1661+600, Quốc lộ 1, tỉnh Bình Thuận.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 86/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 08/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 24/07/2015

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Quán Hàu, tỉnh Quảng Bình.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 93/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 04/08/2015

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km763+800 quốc lộ 1, tỉnh Quảng Trị.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 95/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 04/08/2015

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1877+600 và trạm thu phí tại Km1945+440 đường Hồ Chí Minh, tỉnh Đắk Nông.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 114/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 10/08/2015
 • Ngày có hiệu lực: 25/09/2015

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1747, đường Hồ Chí Minh, tỉnh Đắk Lắk.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 124/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 18/08/2015
 • Ngày có hiệu lực: 04/10/2015

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 125/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 20/08/2015
 • Ngày có hiệu lực: 05/10/2015

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Cổ Chiên, quốc lộ 60, tỉnh Trà Vinh.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 136/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 31/08/2015
 • Ngày có hiệu lực: 15/10/2015

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Bắc hầm Hải Vân, quốc lộ 1, tỉnh Thừa Thiên Huế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 137/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 01/09/2015
 • Ngày có hiệu lực: 16/10/2015

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km42+730 Quốc lộ 6.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 122/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 18/08/2015
 • Ngày có hiệu lực: 04/10/2015

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km2079+535 quốc lộ 1, thành phố Cần Thơ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 144/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/09/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/11/2015

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Mỹ Lợi, quốc lộ 50, tỉnh Tiền Giang.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 145/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/09/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/11/2015

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km49+550 và trạm thu phí tại Km124+720, Quốc lộ 19.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 146/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/09/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km16+905 và trạm thu phí tại Km50+050, Quốc lộ 91.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 150/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 01/10/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ tại 02 trạm thu phí trên Quốc lộ 5.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 153/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 02/10/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/12/2015

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Cầu Rác, quốc lộ 1, tỉnh Hà Tĩnh.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 154/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 05/10/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km943+975, quốc lộ 1, tỉnh Quảng Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 167/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tam Kỳ, quốc lộ 1, tỉnh Quảng Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 168/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Thành Hải quốc lộ 1, tỉnh Ninh Thuận.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 173/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 09/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1212+550 quốc lộ 1, tỉnh Bình Định.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 192/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 24/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 10/01/2016

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Cam Thịnh quốc lộ 1, tỉnh Khánh Hòa.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 172/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 09/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Ninh An (tại Km1425+200) quốc lộ 1, tỉnh Khánh Hòa.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 194/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 24/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 10/01/2016

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1148 + 1300 quốc lộ 1, tỉnh Bình Định.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 213/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 31/12/2015
 • Ngày có hiệu lực: 16/02/2016

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km152+080 quốc lộ 1, tỉnh Bắc Ninh.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 28/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 22/02/2016
 • Ngày có hiệu lực: 08/04/2016

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1999+300 quốc lộ 1, tỉnh Tiền Giang.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 30/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 23/02/2016
 • Ngày có hiệu lực: 09/04/2016

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Mỹ Lộc quốc lộ 21B, tỉnh Nam Định.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 33/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 25/02/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2016

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Nam Cầu Giẽ, quốc lộ 1, tỉnh Hà Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 44/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 03/03/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/05/2016

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km l064 + 730 quốc lộ 1, tỉnh Quảng Ngãi.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 45/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 04/03/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/05/2016

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tân Phú quốc lộ 20.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 49/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 18/03/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Liên Đầm Quốc lộ 20, tỉnh Lâm Đồng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 50/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 18/03/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km2123+250 quốc lộ 1, tỉnh Sóc Trăng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 121/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 19/07/2016
 • Ngày có hiệu lực: 03/09/2016

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km2171+200 quốc lộ 1, tỉnh Bạc Liêu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 122/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 19/07/2016
 • Ngày có hiệu lực: 03/09/2016

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Yên Lệnh quốc lộ 38.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 123/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 22/07/2016
 • Ngày có hiệu lực: 06/09/2016

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Bàn Thạch (tại Km1298+150) quốc lộ 1.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 131/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/08/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2016

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Thái Hà, tỉnh Thái Bình.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 166/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 25/10/2016
 • Ngày có hiệu lực: 10/12/2016

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km72+930 trên tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới và trạm thu phí tại Km78+080 quốc lộ 3.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 175/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 28/10/2016
 • Ngày có hiệu lực: 12/12/2016

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km11+625 Quốc lộ 38.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 252/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 26/12/2016
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

sửa đổi, bổ sung Thông tư số 90/2004/TT-BTC ngày 07/9/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 51/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 22/04/2011
 • Ngày có hiệu lực: 10/06/2011