Nghị định 158/2017/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 158/2017/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 27/12/2017
Trích yếu biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Ôt-xtrây-lia - Niu Di-lân giai đoạn 2018 - 2022.
Người ký NGUYỄN XUÂN PHÚC
Ngày hiệu lực 01/01/2018
Công báo 183 + 184, 185 + 186, 187 + 188, 189 + 190, 191 + 192, 193 + 194, 195 + 196, 197 + 198, 199 + 200, 201 + 202
Văn bản liên quan