Nghị định 158/2013/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 158/2013/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 12/11/2013
Trích yếu quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 01/01/2014
Công báo 819 + 820
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

luật xử lý vi phạm hành chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 15/2012/QH13
 • Ngày ban hành: 20/06/2012
 • Ngày có hiệu lực: 20/06/2012

luật Quảng cáo.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 16/2012/QH13
 • Ngày ban hành: 21/06/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013

xuất bản.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 19/2012/QH13
 • Ngày ban hành: 20/11/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2013

Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 09/2012/QH13
 • Ngày ban hành: 18/06/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/05/2013
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 75/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 12/07/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/09/2010

quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 16/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 12/03/2012
 • Ngày có hiệu lực: 30/04/2012

quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 37/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 24/04/2012
 • Ngày có hiệu lực: 20/06/2012
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 02/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 06/01/2011
 • Ngày có hiệu lực: 25/02/2011

quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuốc, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 93/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 18/10/2011
 • Ngày có hiệu lực: 15/12/2011

quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 91/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 08/11/2012
 • Ngày có hiệu lực: 25/12/2012

quy định xử phạt vi phạm hành chính về y tế dự phòng, môi trường y tế và phòng, chống HIV/AIDS.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 69/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 08/08/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2011

quy định xử phạt vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 96/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 21/10/2011
 • Ngày có hiệu lực: 15/12/2011
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 28/2017/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 20/03/2017
 • Ngày có hiệu lực: 05/05/2017