Thông tư 157/2011/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 157/2011/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 14/11/2011
Trích yếu ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế.
Người ký VŨ THỊ MAI
Ngày hiệu lực 14/11/2011
Công báo 43 + 44, 41 + 42, 45 + 46, 47 + 48, 49 + 50, 51 + 52
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 87/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 13/08/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2010
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 90/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 28/06/2013
 • Ngày có hiệu lực: 14/08/2013

hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 194/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/12/2010
 • Ngày có hiệu lực: 20/01/2011

về việc ban hành mức thuế nhập khẩu xe ôtô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống đã qua sử dụng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 36/2011/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 29/06/2011
 • Ngày có hiệu lực: 15/08/2011

hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng thuộc nhóm 2110 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 197/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 28/12/2011
 • Ngày có hiệu lực: 28/12/2011

hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2711 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 37/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 02/03/2012
 • Ngày có hiệu lực: 02/03/2012

hướng dẫn về thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng được áp dụng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt - Lào.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 36/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 02/03/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2012

điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thép không gỉ dạng thanh và que thuộc phân nhóm 7222.30 lo tại Biêu thuế nhập khẩu ưu đãi.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 67/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 27/04/2012
 • Ngày có hiệu lực: 11/06/2012

sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng than cốc và than nửa cốc thuộc nhóm 2704 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 89/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 30/05/2012
 • Ngày có hiệu lực: 14/07/2012

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 99/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 19/06/2012
 • Ngày có hiệu lực: 04/08/2012

sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng dừa quả thuộc nhóm 0801 trong Biểu thuế xuất khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 114/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 18/07/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/09/2012

sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng thuộc mã số 2815.11.00 và mã số 2842.10.00 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 154/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 18/09/2012
 • Ngày có hiệu lực: 02/11/2012

sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng than thuộc nhóm 27.01 tại Biểu thuế xuất khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 169/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/10/2012
 • Ngày có hiệu lực: 11/10/2012

sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng thuộc mã số 3909.10.10 và mã số 3909.20.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 170/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 19/10/2012
 • Ngày có hiệu lực: 03/12/2012
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định mức thuế suất của Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 184/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/11/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011

quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với vật tư, thiết bị nhập khẩu để phục vụ dự án chế tạo thiết bị sản xuất vật liệu xây không nung nhẹ và sản xuất gạch xi măng - cốt liệu công suất từ 7 triệu viên quy tiêu chuẩn/năm trở lên.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 201/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 13/12/2010
 • Ngày có hiệu lực: 27/01/2011

hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2711 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 208/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 17/12/2010
 • Ngày có hiệu lực: 17/12/2010

hướng dẫn chính sách thuế nhập khẩu ưu đãi đối với vật tư, thiết bi nhập khẩu để sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm và để đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 214/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 28/12/2010
 • Ngày có hiệu lực: 11/02/2011

hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mốt số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 07/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 14/01/2011
 • Ngày có hiệu lực: 14/01/2011

quy định mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng phất pho vàng thuộc mã 2804.70.00.00 trong Biểu thuế xuất khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 20/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 17/02/2011
 • Ngày có hiệu lực: 03/04/2011

hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 24/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 23/02/2011
 • Ngày có hiệu lực: 24/02/2011

điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng đường thuộc nhóm 17.01 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 29/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 01/03/2011
 • Ngày có hiệu lực: 15/04/2011

quy định mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng dừa quả thuộc mã 0801.19.00.00 trong Biểu thuế xuất khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 46/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 05/04/2011
 • Ngày có hiệu lực: 20/05/2011

sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng quặng sắt và tinh quặng sắt thuộc nhóm 26.01 quy định tại Biểu thuế xuất khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 67/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 18/05/2011
 • Ngày có hiệu lực: 02/07/2011

sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng amoniac thuộc mã số 2814.10.00.00 tại Biểu thuê nhập khẩu ưu đãi.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 77/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 07/06/2011
 • Ngày có hiệu lực: 22/07/2011

hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 82/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 10/06/2011
 • Ngày có hiệu lực: 10/06/2011

sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 91/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 20/06/2011
 • Ngày có hiệu lực: 04/08/2011

sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng sắt thép phế liệu, phế thải thuộc nhóm 7204 trong Biểu thuế xuất khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 95/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 04/07/2011
 • Ngày có hiệu lực: 18/08/2011

sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng hạt đào lộn hột (hạt điều) thuộc mã 0801.31.00.00 trong Biểu thuế nhập khấu ưu đãi.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 102/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/07/2011
 • Ngày có hiệu lực: 25/08/2011

sửa đổi, bổ sung Khoản 75 Mục II Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 184/ 2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 103/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/07/2011
 • Ngày có hiệu lực: 25/08/2011

sửa đổi quy định về thuế xuất khẩu một số mặt hàng vàng tại Biểu thuế xuất khấu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 111/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 02/08/2011
 • Ngày có hiệu lực: 06/08/2011

sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi bộ phận dùng cho màn hình dẹt (mỏng) thuốc các mã số 8529.90.94.10, 8529.90.94.90 trong Biểu thuế nhập khâu ưu đãi.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 119/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 16/08/2011
 • Ngày có hiệu lực: 30/09/2011

sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng Sten đồng thuộc nhóm 74.01 trong Biểu thuế xuất khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 135/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 03/10/2011
 • Ngày có hiệu lực: 16/11/2011

quy định mức thuế suất thuế xuất khẩu một số mặt hàng bằng cao su thuộc nhóm 40.01, 40.02, 40.05 trong Biểu thuế xuất khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 145/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 24/10/2011
 • Ngày có hiệu lực: 08/12/2011
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

về việc đính chính Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 3187/QĐ-BTC
 • Ngày ban hành: 30/12/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2012

về việc đính chính Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 1328/QĐ-BTC
 • Ngày ban hành: 29/05/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2012

ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 193/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/11/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung

sửa đổi, bổ sung Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 119/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 20/07/2012
 • Ngày có hiệu lực: 03/09/2012