Quyết định 156/QĐ-BTP

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 156/QĐ-BTP
Cơ quan ban hành BỘ TƯ PHÁP
Ngày ban hành 28/01/2019
Trích yếu về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp kỳ 2014 - 2018.
Người ký LÊ THÀNH LONG
Ngày hiệu lực 28/01/2019
Công báo 239 + 240, 241 + 242, 243 + 244
Văn bản liên quan