Nghị định 156/2013/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 156/2013/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 11/11/2013
Trích yếu quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 26/12/2013
Công báo 821 + 822
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 36/2012/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 18/04/2012
  • Ngày có hiệu lực: 15/06/2012

Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 46/2010/QH12
  • Ngày ban hành: 16/06/2010
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 16/2017/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 17/02/2017
  • Ngày có hiệu lực: 17/02/2017