Quyết định 1558/QĐ-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 1558/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 18/08/2010
Trích yếu phê duyệt Đề án "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử".
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 18/08/2010
Công báo 519 + 520
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2013.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 17/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 01/02/2013
 • Ngày có hiệu lực:

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 90/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 28/06/2013
 • Ngày có hiệu lực: 14/08/2013

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 84/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 27/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 11/08/2014

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 102/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 30/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 14/08/2015