Thông tư 153/2010/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 153/2010/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 28/09/2010
Trích yếu hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
Người ký ĐỖ HOÀNG ANH TUẤN
Ngày hiệu lực 01/01/2011
Công báo 597 + 598
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí BOT và trạm chuyển giao quyền thu phí.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 233/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 28/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013

về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ Trạm thu phí Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 36/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 04/04/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2013

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Cầu Rác, Quốc lộ 1A, tỉnh Hà Tĩnh.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 53/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 04/05/2013
 • Ngày có hiệu lực: 20/06/2013

hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT
 • Ngày ban hành: 15/05/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2013

hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hóa đơn vận tải hành khách bằng xe ôtô.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 191/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 01/12/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011

hướng dẫn thực hiện Quyết định số 05/2012/QĐ-TTg ngày 19/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 58/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 12/04/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2012
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

về việc đính chính Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 2905/QĐ-BTC
 • Ngày ban hành: 09/11/2010
 • Ngày có hiệu lực: 09/11/2010

hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 64/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/05/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2013
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung

sửa đổi, bổ sung Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 13/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 08/02/2011
 • Ngày có hiệu lực: 25/03/2011