Nghị định 150/2016/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 150/2016/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 11/11/2016
Trích yếu quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ.
Người ký NGUYỄN XUÂN PHÚC
Ngày hiệu lực 15/12/2016
Công báo 1199+1200
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật tổ chức Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 76/2015/QH13
 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016
Văn bản dẫn chiếu

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 123/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 01/09/2016
 • Ngày có hiệu lực: 15/10/2016
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 74/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 29/09/2012
 • Ngày có hiệu lực: 19/11/2012
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 22/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 13/03/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/05/2013

sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 48/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/05/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2013