Thông báo 15/TB-HĐTP

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông báo
Số, ký hiệu 15/TB-HĐTP
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Ngày ban hành 05/06/2019
Trích yếu về việc đính chính Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.
Người ký NGUYỄN TRÍ TUỆ
Ngày hiệu lực
Công báo 481 + 482
Văn bản liên quan