Thông tư 15/2017/TT-BXD

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 15/2017/TT-BXD
Cơ quan ban hành BỘ XÂY DỰNG
Ngày ban hành 28/12/2017
Trích yếu ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả.
Người ký LÊ QUANG HÙNG
Ngày hiệu lực 01/06/2018
Công báo 345 + 346
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 81/2017/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 17/07/2017
  • Ngày có hiệu lực: 17/07/2017
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Các công tình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 15/2013/TT-BXD
  • Ngày ban hành: 26/09/2013
  • Ngày có hiệu lực: 15/11/2013