Thông tư 15/2017/TT-BGTVT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 15/2017/TT-BGTVT
Cơ quan ban hành BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Ngày ban hành 15/05/2017
Trích yếu ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa vỏ thép chở xô hóa chất nguy hiểm - Sửa đổi lần 1:2016 QCVN 01:2008/BGTVT và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thủy nội địa - Sửa đổi lần 2:2016 QCVN 17:2011/BGTVT.
Người ký TRƯƠNG QUANG NGHĨA
Ngày hiệu lực 28/11/2017
Công báo 409 + 410, 411 + 412, 413 + 414
Văn bản liên quan
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia "Quy phạm về ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thủy nội địa".

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 70/2011/TT-BGTVT
  • Ngày ban hành: 30/12/2011
  • Ngày có hiệu lực: 30/06/2012

sửa đổi, bổ sung một số quy định của QCVN 17:2011/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thủy nội địa ban hành kèm theo Thông tư số 70/2011/TT-BGTVT ngày 30/12/2011 Mã số đăng ký: Sửa đổi lần 1:2013 QCVN 17:2011/BGTVT.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 08/2013/TT-BGTVT
  • Ngày ban hành: 06/05/2013
  • Ngày có hiệu lực: 01/11/2013