Thông tư 15/2015/TT-BKHCN

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 15/2015/TT-BKHCN
Cơ quan ban hành BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Ngày ban hành 25/08/2015
Trích yếu quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu.
Người ký TRẦN VIỆT THANH
Ngày hiệu lực 01/04/2016
Công báo 987 + 988
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

về kinh doanh xăng dầu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 83/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 03/09/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/11/2014

quy định chức năng , nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 20/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 26/02/2013
 • Ngày có hiệu lực: 20/04/2013

về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 53/2012/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 22/11/2012
 • Ngày có hiệu lực: 15/01/2013

Luật Đo lường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 04/2011/QH13
 • Ngày ban hành: 11/11/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2012
Văn bản dẫn chiếu

quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 27/2012/TT-BKHCN
 • Ngày ban hành: 12/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 27/01/2013
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định về quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 11/2010/TT-BKHCN
 • Ngày ban hành: 30/07/2010
 • Ngày có hiệu lực: 13/09/2010