Thông tư 15/2013/TT-BNNPTNT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 15/2013/TT-BNNPTNT
Cơ quan ban hành BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Ngày ban hành 26/02/2013
Trích yếu quy định thực hiện một số điều của Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về khuyến nông.
Người ký BÙI BÁ BỔNG
Ngày hiệu lực 15/04/2013
Công báo 155 + 156
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 97/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/07/2010
 • Ngày có hiệu lực: 20/08/2010

hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 11/2011/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển ngành mây tre.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 13/2014/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC
 • Ngày ban hành: 28/04/2014
 • Ngày có hiệu lực: 16/06/2014
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về khuyến nông.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 38/2011/TT-BNNPTNT
 • Ngày ban hành: 23/05/2011
 • Ngày có hiệu lực: 07/07/2011
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

hướng dẫn quản lý nhiệm vụ và dự án khuyến nông Trung ương.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 49/2015/TT-BNNPTNT
 • Ngày ban hành: 30/12/2015
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2016