Thông tư 15/2013/TT-BKHCN

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 15/2013/TT-BKHCN
Cơ quan ban hành BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Ngày ban hành 12/07/2013
Trích yếu sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 12/2010/TT-BKHCN ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng.
Người ký TRẦN VIỆT THANH
Ngày hiệu lực 30/08/2013
Công báo 587 + 588
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng , nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 20/2013/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 26/02/2013
  • Ngày có hiệu lực: 20/04/2013
Văn bản dẫn chiếu

quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 27/2012/TT-BKHCN
  • Ngày ban hành: 12/12/2012
  • Ngày có hiệu lực: 27/01/2013
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung

hướng dẫn về quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 12/2010/TT-BKHCN
  • Ngày ban hành: 30/07/2010
  • Ngày có hiệu lực: 13/09/2010