Thông tư 15/2010/TT-BTP

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 15/2010/TT-BTP
Cơ quan ban hành BỘ TƯ PHÁP
Ngày ban hành 04/10/2010
Trích yếu quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức trợ giúp viên pháp lý.
Người ký HÀ HÙNG CƯỜNG
Ngày hiệu lực 18/11/2010
Công báo 599 + 600
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức danh, mã số các ngạch viên chức Trợ giúp viên pháp lý.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 06/2010/TT-BNV
  • Ngày ban hành: 26/07/2010
  • Ngày có hiệu lực: 09/09/2010
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức Trợ giúp viên pháp lý.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 08/2016/TTLT-BTP-BNV
  • Ngày ban hành: 23/06/2016
  • Ngày có hiệu lực: 08/08/2016