Thông tư 15/2010/TT-BGTVT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 15/2010/TT-BGTVT
Cơ quan ban hành BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Ngày ban hành 28/06/2010
Trích yếu ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia "Quy phạm giám sát kỹ thuật và đóng phương tiện thủy nội địa cỡ nhỏ".
Người ký HỒ NGHĨA DŨNG
Ngày hiệu lực 28/12/2010
Công báo 439 + 440
Văn bản liên quan
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm giám sát kỹ thuật và đóng phương tiện thủy nội địa cỡ nhỏ và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 36/2016/TT-BGTVT
  • Ngày ban hành: 24/11/2016
  • Ngày có hiệu lực: 28/06/2017