Nghị định 149/2016/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 149/2016/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 11/11/2016
Trích yếu sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá.
Người ký NGUYỄN XUÂN PHÚC
Ngày hiệu lực 01/01/2017
Công báo 1201+1202
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật tổ chức Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 76/2015/QH13
 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

Luật Giá

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 11/2012/QH13
 • Ngày ban hành: 20/06/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013

Luật phí và lệ phí.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 97/2015/QH13
 • Ngày ban hành: 25/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 250/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định về giá dịch vụ thử nghiệm khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu đối với xe ô tô con từ 07 chỗ ngồi trở xuống sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 235/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định về giá dịch vụ thử nghiệm, kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, xe máy chuyên dùng, linh kiện trong sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 239/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định về giá dịch vụ thẩm định thiết kế, kiểm định chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện, thiết bị giao thông đường sắt.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 236/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng phương tiện thủy nội địa.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 237/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 238/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng tàu biển, công trình biển; sản phẩm công nghiệp lắp đặt trên tàu biển, công trình biển; đánh giá, chứng nhận hệ thống quản lý an toàn và phê duyệt, kiểm tra, đánh giá, chứng nhận lao động hàng hải.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 234/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 304/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 241/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 242/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2015/TT-BGTVT ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 07/2017/TT-BGTVT
 • Ngày ban hành: 14/03/2017
 • Ngày có hiệu lực: 27/04/2017
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 177/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014