Nghị định 147/2017/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 147/2017/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 25/12/2017
Trích yếu sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2013/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.
Người ký NGUYỄN XUÂN PHÚC
Ngày hiệu lực 25/12/2017
Công báo 01 + 02
Văn bản liên quan