Thông tư 144/2012/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 144/2012/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 04/09/2012
Trích yếu quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác tương trợ tư pháp.
Người ký NGUYỄN THỊ MINH
Ngày hiệu lực 20/10/2012
Công báo 603 + 604
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 192/2010/TTLT-BTC-BTP-VPCP
 • Ngày ban hành: 02/12/2010
 • Ngày có hiệu lực: 16/01/2011

quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 97/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/07/2010
 • Ngày có hiệu lực: 20/08/2010

quy định chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với các Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 222/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 31/12/2010
 • Ngày có hiệu lực: 16/02/2011

quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 58/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/05/2011
 • Ngày có hiệu lực: 30/06/2011

quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 139/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 21/09/2010
 • Ngày có hiệu lực: 05/11/2010

hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước đảm bảo cho công tác điều tra tội phạm.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 148/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 07/11/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2012

quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 122/2011/TTLT-BTC-BTP
 • Ngày ban hành: 17/08/2011
 • Ngày có hiệu lực: 15/10/2011