Thông tư liên tịch 143/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số, ký hiệu 143/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL
Cơ quan ban hành BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH - BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 21/10/2011
Trích yếu quy định chế độ quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước chi cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình; kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ các cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình ngoài công lập.
Người ký HUỲNH VĨNH ÁI - NGUYỄN THỊ MINH
Ngày hiệu lực 10/12/2011
Công báo 589 + 590
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 139/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 21/09/2010
 • Ngày có hiệu lực: 05/11/2010

quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 58/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/05/2011
 • Ngày có hiệu lực: 30/06/2011

quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 97/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/07/2010
 • Ngày có hiệu lực: 20/08/2010

hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 02/2011/TT-BNV
 • Ngày ban hành: 24/01/2011
 • Ngày có hiệu lực: 10/03/2011

quy định về tiêu chuẩn, điều kiện khen thưởng cá nhân, tập thể tham gia phòng, chống bạo lực gia đình; đối tượng, điều kiện, cơ quan hoàn trả thiệt hại về giá trị tài sản cho người trực tiếp tham gia phòng, chống bạo lực gia đình.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 24/2011/TT-BVHTTDL
 • Ngày ban hành: 30/12/2011
 • Ngày có hiệu lực: 14/02/2012

quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 56/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 09/04/2012
 • Ngày có hiệu lực: 25/05/2012