Thông tư liên tịch 142/2010/TTLT-BTC-BTTTT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số, ký hiệu 142/2010/TTLT-BTC-BTTTT
Cơ quan ban hành BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG - BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 22/09/2010
Trích yếu hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí chi phát triển công nghiệp công nghệ thông tin.
Người ký TRẦN ĐỨC LAI - TRƯƠNG CHÍ TRUNG
Ngày hiệu lực 06/11/2010
Công báo 589 + 590
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 97/2010/TT-BTC
  • Ngày ban hành: 06/07/2010
  • Ngày có hiệu lực: 20/08/2010