Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Văn bản hợp nhất
Số, ký hiệu 14/VBHN-BTC
Cơ quan ban hành VĂN BẢN HỢP NHẤT - BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 15/05/2017
Trích yếu hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.
Người ký ĐỖ HOÀNG ANH TUẤN
Ngày hiệu lực
Công báo 393 + 394, 395 + 396, 397 + 398, 399 + 400, 401 + 402, 403 + 404, 405 + 406, 407 + 408
Văn bản liên quan