Quyết định 14/QĐ-BCĐ896

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 14/QĐ-BCĐ896
Cơ quan ban hành BAN CHỈ ĐẠO 896
Ngày ban hành 18/03/2014
Trích yếu ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020.
Người ký NGUYỄN XUÂN PHÚC
Ngày hiệu lực 18/03/2014
Công báo 405 + 406
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 896/QĐ-TTg
  • Ngày ban hành: 08/06/2013
  • Ngày có hiệu lực: 08/06/2013

về việc phê duyệt Danh sách thành viên Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 1348/QĐ-TTg
  • Ngày ban hành: 07/08/2013
  • Ngày có hiệu lực: 07/08/2013

ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 896.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 245/QĐ-BCĐ896
  • Ngày ban hành: 31/10/2013
  • Ngày có hiệu lực: 31/10/2013