Chỉ thị 14/CT-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Chỉ thị
Số, ký hiệu 14/CT-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 14/06/2014
Trích yếu về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 14/06/2014
Công báo 621 + 622
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 - 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 60/2010/QĐ-TTg
  • Ngày ban hành: 30/09/2010
  • Ngày có hiệu lực: 15/11/2010

về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2011.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 59/2010/QĐ-TTg
  • Ngày ban hành: 30/09/2010
  • Ngày có hiệu lực: 15/11/2010

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 84/2014/TT-BTC
  • Ngày ban hành: 27/06/2014
  • Ngày có hiệu lực: 11/08/2014