Thông tư 14/2017/TT-BTNMT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 14/2017/TT-BTNMT
Cơ quan ban hành BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Ngày ban hành 20/07/2017
Trích yếu quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Người ký NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HOA
Ngày hiệu lực 06/09/2017
Công báo 625 + 626, 627 + 628
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 43/2014/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 15/05/2014
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2014

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 36/2017/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 04/04/2017
  • Ngày có hiệu lực: 04/04/2017
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 50/2013/TT-BTNMT
  • Ngày ban hành: 27/12/2013
  • Ngày có hiệu lực: 10/02/2014