Thông tư 14/2017/TT-BNNPTNT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 14/2017/TT-BNNPTNT
Cơ quan ban hành BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Ngày ban hành 05/07/2017
Trích yếu hướng dẫn thực hiện một số nội dung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.
Người ký HOÀNG VĂN THẮNG
Ngày hiệu lực 22/08/2017
Công báo 507 + 508
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 15/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/02/2015
 • Ngày có hiệu lực: 10/04/2015

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 15/2017/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 17/02/2017
 • Ngày có hiệu lực: 03/04/2017

Luật đầu tư

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 67/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 26/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2015

Luật đầu tư công

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 49/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 18/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 02/2016/TT-BKHĐT
 • Ngày ban hành: 01/03/2016
 • Ngày có hiệu lực: 18/04/2016

hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 06/2016/TT-BKHĐT
 • Ngày ban hành: 28/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 20/09/2016