Thông tư 14/2015/TT-BLĐTBXH

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 14/2015/TT-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Ngày ban hành 30/03/2015
Trích yếu quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.
Người ký NGUYỄN THANH HÒA
Ngày hiệu lực 01/07/2015
Công báo 507 + 508
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 97/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 21/10/2011
 • Ngày có hiệu lực: 15/12/2011

quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 07/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 09/02/2012
 • Ngày có hiệu lực: 05/04/2012

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 106/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 20/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2013

về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 39/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 24/04/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/06/2013

Luật Thanh tra.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 56/2010/QH12
 • Ngày ban hành: 15/11/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2011
Văn bản dẫn chiếu

quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 97/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/07/2010
 • Ngày có hiệu lực: 20/08/2010