Thông tư 14/2010/TT-BTTTT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 14/2010/TT-BTTTT
Cơ quan ban hành BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Ngày ban hành 29/06/2010
Trích yếu quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet đối với hoạt động quản lý trang thông tin điện tử và dịch vụ mạng xã hội trực tuyến.
Người ký ĐỖ QUÝ DOÃN
Ngày hiệu lực 01/09/2010
Công báo 404 + 405
Văn bản liên quan
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 09/2014/TT-BTTTT
  • Ngày ban hành: 19/08/2014
  • Ngày có hiệu lực: 03/10/2014