Thông tư 139/2013/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 139/2013/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 09/10/2013
Trích yếu quy định thủ tục hải quan đối với xăng dầu xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế xăng dầu; nguyên liệu nhập khẩu để gia công xuất khẩu xăng dầu.
Người ký ĐỖ HOÀNG ANH TUẤN
Ngày hiệu lực 25/11/2013
Công báo 717 + 718
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 21/2012/QH13
 • Ngày ban hành: 20/11/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2013

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 87/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 13/08/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2010

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 83/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 22/07/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/09/2013
Văn bản dẫn chiếu

quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 128/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 10/09/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/11/2013

quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 196/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/11/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013

hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 117/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/08/2011
 • Ngày có hiệu lực: 29/09/2011

quy định thủ tục hải quan đối với xăng, dầu có nguồn gốc mua từ nước ngoài tạm nhập khẩu để sử dụng hoán đổi đối với xăng, dầu mua từ nhà máy lọc dầu Dung Quất tái xuất sang Lào.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 124/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 27/08/2014
 • Ngày có hiệu lực: 15/10/2014
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định thủ tục hải quan đối với xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu; nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất và pha chế xăng dầu; nhập khẩu nguyên liệu để gia công xuất khẩu xăng dầu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 165/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 26/10/2010
 • Ngày có hiệu lực: 10/12/2010

sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 165/2010/TT-BTC ngày 26/10/2010 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu, nhập khcu nguyên liệu để sản xuất và pha chế xăng dầu; nhập khếu nguyên liệu để gia công xuất khẩu xăng dầu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 126/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 07/09/2011
 • Ngày có hiệu lực: 21/10/2011
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định thủ tục hải quan đối với xăng dầu, hóa chất, khí xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế hoặc gia công xuất khẩu xăng dầu, khí; dầu thô xuất khẩu, nhập khẩu; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ hoạt động dầu khí.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 69/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/05/2016
 • Ngày có hiệu lực: 20/07/2016