Nghị định 138/2016/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 138/2016/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 01/10/2016
Trích yếu ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ.
Người ký NGUYỄN XUÂN PHÚC
Ngày hiệu lực 01/10/2016
Công báo 1097+1098
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật tổ chức Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 76/2015/QH13
  • Ngày ban hành: 19/06/2015
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016
Văn bản dẫn chiếu

về việc phân công cho Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ thực hiện một số công việc về điều ước quốc tế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 101/NQ-CP
  • Ngày ban hành: 29/11/2016
  • Ngày có hiệu lực: 29/11/2016
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 08/2012/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 16/02/2012
  • Ngày có hiệu lực: 15/04/2012