Nghị định 136/2015/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 136/2015/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 31/12/2015
Trích yếu hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 15/02/2016
Công báo 111 + 112
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 100/2015/QH13
  • Ngày ban hành: 12/11/2015
  • Ngày có hiệu lực: 12/11/2015

Luật đầu tư công

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 49/2014/QH13
  • Ngày ban hành: 18/06/2014
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015
Văn bản dẫn chiếu

về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 60/NQ-CP
  • Ngày ban hành: 08/07/2016
  • Ngày có hiệu lực: