Đính chính 1346/BCA-C61

Các thuộc tính
Loại văn bản Đính chính
Số, ký hiệu 1346/BCA-C61
Cơ quan ban hành BỘ CÔNG AN
Ngày ban hành 10/04/2013
Trích yếu Thông tư số 11/2013/TT- BCA ngày 01/3/2013 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02/04/2010 và Nghị định số 71/2012/NĐ-CP ngày 19/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.
Người ký TRUNG TƯỚNG ĐỖ ĐÌNH NGHỊ
Ngày hiệu lực 10/04/2013
Công báo 199 + 200
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 71/2012/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 19/09/2012
  • Ngày có hiệu lực: 10/11/2012
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung

quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02/4/2010 và Nghị định số 71/2012/NĐ-CP ngày 19/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 34/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 11/2013/TT-BCA
  • Ngày ban hành: 01/03/2013
  • Ngày có hiệu lực: 15/04/2013