Thông tư 133/2014/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 133/2014/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 11/09/2014
Trích yếu hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện.
Người ký ĐỖ HOÀNG ANH TUẤN
Ngày hiệu lực 01/11/2014
Công báo 939 + 940
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 215/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2014

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 56/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 30/05/2014
 • Ngày có hiệu lực: 20/08/2014

quỹ bảo trì đường bộ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 18/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 13/03/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2012
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 153/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 17/09/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013

hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý phí, lệ phí.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 186/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 05/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 20/01/2014

hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 197/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/11/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 156/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 20/12/2013

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 83/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 22/07/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/09/2013
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 293/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung

sửa đổi một số điều của Thông tư số 133/2014/TT-BTC ngày 11/9/2014 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 78/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 03/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 05/06/2016