Nghị định 132/2013/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 132/2013/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 16/10/2013
Trích yếu quy đinh chức năng, nhiêm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 02/12/2013
Công báo 713 + 714
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 36/2012/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 18/04/2012
  • Ngày có hiệu lực: 15/06/2012
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

sửa đổi Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 50/2011/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 24/06/2011
  • Ngày có hiệu lực: 15/08/2011
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 17/2017/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 17/02/2017
  • Ngày có hiệu lực: 17/02/2017