Thông tư liên tịch 130/2011/TTLT-BTC-BKHCN

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số, ký hiệu 130/2011/TTLT-BTC-BKHCN
Cơ quan ban hành BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 16/09/2011
Trích yếu quy định chế độ quản lý tài chính đối với các nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020".
Người ký TRẦN VIỆT THANH - NGUYỄN THỊ MINH
Ngày hiệu lực 01/11/2011
Công báo 527 + 528
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 97/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/07/2010
 • Ngày có hiệu lực: 20/08/2010

quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 139/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 21/09/2010
 • Ngày có hiệu lực: 05/11/2010

hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 15/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 09/02/2011
 • Ngày có hiệu lực: 26/03/2011

hướng dẫn quản lý tài chính đối với các dự án sản xuất thử nghiệm được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 22/2011/TTLT-BTC-BKHCN
 • Ngày ban hành: 21/02/2011
 • Ngày có hiệu lực: 08/04/2011