Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BGTVT

Các thuộc tính
Loại văn bản Văn bản hợp nhất
Số, ký hiệu 13/VBHN-BGTVT
Cơ quan ban hành VĂN BẢN HỢP NHẤT - BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Ngày ban hành 28/12/2018
Trích yếu hợp nhất Nghị định quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
Người ký NGUYỄN VĂN THỂ
Ngày hiệu lực
Công báo 79 + 80
Văn bản liên quan