Thông tư 13/2019/TT-BQP

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 13/2019/TT-BQP
Cơ quan ban hành BỘ QUỐC PHÒNG
Ngày ban hành 29/01/2019
Trích yếu quy định, hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định và chế độ báo cáo tài sản cố định là tài sản chuyên dùng, tài sản phục vụ công tác quản lý tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng.
Người ký THƯỢNG TƯỚNG TRẦN ĐƠN
Ngày hiệu lực 18/03/2019
Công báo 225 + 226
Văn bản liên quan