Thông tư 13/2019/TT-BGTVT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 13/2019/TT-BGTVT
Cơ quan ban hành BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Ngày ban hành 29/03/2019
Trích yếu quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam.
Người ký LÊ ĐÌNH THỌ
Ngày hiệu lực 01/06/2019
Công báo 385 + 386, 387 + 388
Văn bản liên quan