Thông tư 13/2017/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 13/2017/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 15/02/2017
Trích yếu quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.
Người ký HUỲNH QUANG HẢI
Ngày hiệu lực 01/04/2017
Công báo 179 + 180
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 215/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2014

về thanh toán bằng tiền mặt.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 222/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 31/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2014
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 328/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 26/12/2016
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2017

quy định thủ tục về kê khai, bảo lãnh tiền thuế, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác, đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 184/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 17/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 84/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 17/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/08/2016

quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 16/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/02/2015
 • Ngày có hiệu lực: 06/04/2015

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính Quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 39/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 01/03/2016
 • Ngày có hiệu lực: 15/04/2016

quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 161/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 02/10/2012
 • Ngày có hiệu lực: 15/11/2012
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 164/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 17/11/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2012